dimecres, 11 de novembre de 2015

SEMÀFOR

Aquest programa com podeu veure simula un semàfor on utilitzem tres leds, un de color vermell, un altre de groc i finalment un altre de verd.

El primer que s'hauria de fer seria establir les variables dels tres leds i del temps que volem que estigui encès.

A continuació farem el "void setup" on establim si els leds son sortides o entrades digitals (INPUT/OUTPUT).

En el "void loop" donem les ordres per que els leds estiguin el temps que volguem encessos o apagats, en aquest cas com volem que el color groc suigi intermitent com en un semàfor li posem diversos "delay" que és la funció del temps, els demès colors es programen normal.

PROGRAMACIÓ/* Blink. LED semàfor */

const int led = 11;  // valor constant en tot el programa: pin de connexió del LED
const int temps = 1000;  // valor constant en tot el programa: temps d'encesa i apagada del LED
const int temps2 = 500; //
const int led2 = 10; //
const int led3 = 9;

void setup() 
{
  pinMode(led, OUTPUT);  // configuració del pin del connexió del LED com a sortida digital
  pinMode(led2, OUTPUT);
  pinMode(led3, OUTPUT);
}

void loop() 
{
  digitalWrite(led, HIGH);  // treu 5V (senyal alt) pel pin corresponent (LED encés) ...
  digitalWrite(led2,LOW);
  digitalWrite(led3,LOW);
  delay(temps);             // ... durant 1 s (1000 ms)
  digitalWrite(led, LOW);   // treu 0V (senyal baix) pel pin corresponent (LED apagat) ...
  digitalWrite(led2, HIGH);
  digitalWrite(led3,LOW);
  delay(temps2);             // ... durant 1 s (1000 ms)
  digitalWrite(led, LOW);   // treu 0V (senyal baix) pel pin corresponent (LED apagat) ...
  digitalWrite(led2, LOW);
  digitalWrite(led3,LOW);
  delay(temps2);             // ... durant 1 s (1000 ms)
  digitalWrite(led, LOW);   // treu 0V (senyal baix) pel pin corresponent (LED apagat) ...
  digitalWrite(led2, HIGH);
  digitalWrite(led3,LOW);
  delay(temps2);             // ... durant 1 s (1000 ms)
  digitalWrite(led, LOW);   // treu 0V (senyal baix) pel pin corresponent (LED apagat) ...
  digitalWrite(led2, LOW);
  digitalWrite(led3,LOW);
  delay(temps2);             // ... durant 1 s (1000 ms)
  digitalWrite(led, LOW);   // treu 0V (senyal baix) pel pin corresponent (LED apagat) ...
  digitalWrite(led2, HIGH);
  digitalWrite(led3,LOW);
  delay(temps2);             // ... durant 1 s (1000 ms)
  digitalWrite(led, LOW);   // treu 0V (senyal baix) pel pin corresponent (LED apagat) ...
  digitalWrite(led2, LOW);
  digitalWrite(led3,LOW);
  delay(temps2);             // ... durant 1 s (1000 ms)
  digitalWrite(led, LOW);   // treu 0V (senyal baix) pel pin corresponent (LED apagat) ...
  digitalWrite(led2, HIGH);
  digitalWrite(led3,LOW);
  delay(temps2);             // ... durant 1 s (1000 ms)
  digitalWrite(led, LOW);   // treu 0V (senyal baix) pel pin corresponent (LED apagat) ...
  digitalWrite(led2, LOW);
  digitalWrite(led3,LOW);
  delay(temps2);             // ... durant 1 s (1000 ms)
  digitalWrite(led,LOW);
  digitalWrite(led2,LOW);
  digitalWrite(led3,HIGH);
  delay(temps);
}

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada